Tra cứu mã pin, sạc của máy ảnh Canon trên thị trường hiện tại

148

Sau đây là mã pin, sạc của các dòng máy ảnh Canon DSLR, Mirrorless, Powershot IXY, IXUS trên thị trường hiện tại. Nếu muốn tìm nhanh, ở mục “TÌM” các bạn gõ Model máy và tìm, hình minh họa bên dưới.

Tìm mã pin nhanh
Tìm mã pin nhanh

Trường hợp dùng máy tính muốn nhấn phím tắt Ctrl + F (với Macbook là Command + F) và gõ tên model máy ảnh mình đang xài để tìm. Ví dụ bạn đang xài Canon IXY 200F thì quý khách nhấn phím tắt Ctrl + F sau đó gõ IXY 200F và bấm Enter để tìm nhanh hơn. Sau đây là bảng phân loại mã pin của máy ảnh Canon sắp xếp từ DSLR, Mirrorless và Powershot quý khách chú ý theo dõi!

Cách xem mã pin máy ảnh Canon
Cách xem mã pin máy ảnh Canon

Tên máy ảnh CanonMã Pin/ Sạc
CANON EOS 10DPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 20DPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 30DPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 40DPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 50DPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 60DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 70DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 80DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 90DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 5D MARK IPin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS 5D MARK IIPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 5D MARK IIIPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 5D MARK IVPin LP-E6/E6NSạc LP-E6
CANON EOS 6DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 6D Mark IIPin LP-E6/E6NPin LP-E6
CANON EOS 7DPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS 7D Mark IIPin LP-E6Sạc LP-E6
CANON EOS KISS ( REBEL - 300D )Pin BP-511ASạc BP-511
CANON EOS KISS N ( REBEL XT - 350D )Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON EOS KISS X ( REBEL XTI - 400D )Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON EOS KISS F ( REBEL XS - 1000D )Pin LP-E5Sạc LP-E5
CANON EOS KISS F ( REBEL XS - 1100D )Pin LP-E10Sạc LP-E10
CANON EOS KISS X70 ( REBEL T5 - 1200D )Pin LP-E10Sạc LP-E10
CANON EOS KISS X2 ( REBEL XSI - 450D )Pin LP-E5Sạc LP-E5
CANON EOS KISS X3 ( REBEL T1I - 500D )Pin LP-E5Sạc LP-E5
CANON EOS KISS X4 ( REBEL T2I - 550D )Pin LP-E8Sạc LP-E8
CANON EOS KISS X5 ( REBEL T3I - 600D )Pin LP-E8Sạc LP-E8
CANON EOS KISS X6 ( REBEL T4I - 650D )Pin LP-E8Sạc LP-E8
CANON EOS KISS X7i ( REBEL T5I - 700D )Pin LP-E8Sạc LP-E8
CANON EOS KISS X8i ( REBEL T6I - 750D )Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS 8000D ( REBEL T6s - 760D )Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS Kiss X9i ( REBEL T7i - 800D )Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS KISS ( REBEL SL1 - 100D )Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS MPin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M2Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M3Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS M5Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS M6Pin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS M6 Mark IIPin LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS M10Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M100Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M200Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M50Pin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS M50 Mark IIPin LP-E12Sạc LP-E12
CANON EOS RLP-E6NHSạc LP-E6
CANON EOS RPLP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS R3LP-E19Sạc LP-E19
CANON EOS R5LP-E6NHSạc LP-E6
CANON EOS R6LP-E6NHSạc LP-E6
CANON EOS R6 Mark IILP-E6NHSạc LP-E6
CANON EOS R7LP-E6NHSạc LP-E6
CANON EOS R8LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS R10LP-E17Sạc LP-E17
CANON EOS R50LP-E17Sạc LP-E17
CANON G1X Mark IIPin NB-12LSạc NB-12L
CANON G1XPin NB-10LSạc NB-10L
CANON G16Pin NB-10LSạc NB-10L
CANON G15Pin NB-10LSạc NB-10L
CANON G12Pin NB-7LSạc NB-7L
CANON G11Pin NB-7LSạc NB-7L
CANON G10Pin NB-7LSạc NB-7L
CANON G9Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON G7Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON G6Pin BP-511ASạc BP-511
CANON G5Pin BP-511ASạc BP-511
CANON G3Pin BP-511ASạc BP-511
CANON G2Pin BP-511ASạc BP-511
CANON G1Pin BP-511ASạc BP-511
CANON SX50 ISPin NB-10LSạc NB-10L
CANON SX40 ISPin NB-10LSạc NB-10L
CANON SX30 ISPin NB-7LSạc NB-7L
CANON SX20 ISAASạc pin AA
CANON SX10 ISAASạc pin AA
CANON SX1 ISAASạc pin AA
CANON SX700 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX600 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX510 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX500 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX280 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX270 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX260 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX240 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX230 ISPin NB-5LSạc NB-5L
CANON SX220 ISPin NB-5LSạc NB-5L
CANON SX210 ISPin NB-5LSạc NB-5L
CANON SX200 ISPin NB-5LSạc NB-5L
CANON SX170 ISPin NB-6LSạc NB-6L
CANON SX160 ISAASạc pin AA
CANON SX150 ISAASạc pin AA
CANON SX130 ISAASạc pin AA
CANON SX120 ISAASạc pin AA
CANON SX110 ISAASạc pin AA
CANON SX100 ISAASạc pin AA
CANON S5 ISAASạc pin AA
CANON S3 ISAASạc pin AA
CANON S2 ISAASạc pin AA
CANON S1 ISAASạc pin AA
CANON E1AASạc pin AA
CANON D30Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON D20Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON D10Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON S200Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON S120Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON S110Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON S100Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON S95Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON S90Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON S80Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S70Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S60Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S50Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S45Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S40Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S30Pin NB-2LSạc NB-2L
CANON S20Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON S10Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON PowerShot N100Pin NB-12LSạc NB-12L
CANON PowerShot N Facebook ReadyPin NB-9LSạc NB-9L
CANON PowerShot NPin NB-9LSạc NB-9L
CANON IXUS 155 ( ELPH 150 IS)Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 150 ( ELPH 140 IS)Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 145 ( ELPH 135 IS)Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 265 HS( ELPH 340 HS)Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 255 HS( ELPH 330 HS)Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXUS 140( ELPH 130 )Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 132 HS( ELPH 115 IS)Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 135 HSPin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXUS 500( ELPH 520 HS )Pin NB-9LSạc NB-9L
CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS )Pin NB-9LSạc NB-9L
CANON IXY 30S( IXUS 300 HS - SD4000 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 31S( IXUS 310 HS - ELPH 500 HS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 10S( IXUS 210 IS - SD3500 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 200F( IXUS 105 IS - SD1300 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 400F( IXUS 130 IS - SD1400 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 220 IS( IXUS 120 IS - SD940 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 930 IS( IXUS 200 IS - SD980 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 510 IS( IXUS 110 IS - SD960 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 210 IS( IXUS 100 IS - SD780 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS - SD1200 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS - SD880 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS - SD870 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS - SD800 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS - SD970 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS - SD890 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS - SD850 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS - SD700 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 700( IXUS 750 - SD550 )Pin NB-3LSạc NB-3L
CANON IXY 600( IXUS 700 - SD500 )Pin NB-3LSạc NB-3L
CANON IXY 400( IXUS 400 - SD400 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 410F( IXUS 220 - ELPH 300 HS)Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 420( IXUS 240 - ELPH 320 HS )Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXY 430( IXUS 245 )Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS - SD770 IS )Pin NB-6LSạc NB-6L
CANON IXY 20 IS( IXUS 80 IS - SD1100 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 10 IS( IXUS 70 IS - SD1000 IS )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 95 IS( IXUS 90 IS - SD790 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 90 IS( IXUS 75 - SD750 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 80 IS( IXUS 65 - SD630 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 70 IS( IXUS 60 - SD600 )Pin NB-4LSạc NB-4L
2006
CANON IXY 60( IXUS 55 - SD450 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 55( IXUS 50 - SD400 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 50( IXUS 40 - SD300 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 40( IXUS 30 - SD200 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY 30a ( IXUS IIs - SD110 )Pin NB-3LSạc NB-3L
CANON IXY 3000 IS( IXUS 980 IS - SD990 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 2000 IS( IXUS 960 IS - SD950 IS )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY 1000( IXUS 900 Ti - SD900 )Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON IXY L3( IXUS izoom - SD30 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY L4( IXUS I7 zoom - SD40 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON IXY Wireless( IXUS wireless - SD430 )Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON A2500Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON A1400AASạc AA
CANON A3500 ISPin NB-11LSạc NB-11L
CANON A810AASạc AA
CANON A1300AASạc AA
CANON A2300Pin NB-11LSạc NB-11L
CANON A2400 ISPin NB-11LSạc NB-11L
CANON A3400 ISPin NB-11LSạc NB-11L
CANON A4000 ISPin NB-11LSạc NB-11L
CANON A2200Pin NB-8LSạc NB-8L
CANON A1200AASạc pin AA
CANON A3300 ISPin NB-8LSạc NB-8L
CANON A3200 ISPin NB-8LSạc NB-8L
CANON A800AASạc AA
CANON A3100 ISPin NB-8LSạc NB-8L
CANON A3000 ISPin NB-8LSạc NB-8L
CANON A2100 ISAASạc AA
CANON A2000 ISAASạc AA
CANON A1100 ISAASạc AA
CANON A1000 ISAASạc AA
CANON A495AASạc AA
CANON A490AASạc AA
CANON A480AASạc AA
CANON A470AASạc AA
CANON A450AASạc AA
CANON A590 ISAASạc AA
CANON A580AASạc AA
CANON A570 ISAASạc AA
CANON A720 ISAASạc AA
CANON A710 ISAASạc AA
CANON A700AASạc AA
CANON A460AASạc AA
CANON A430AASạc AA
CANON A420AASạc AA
CANON A410AASạc AA
CANON A400AASạc AA
CANON A310AASạc AA
CANON A300AASạc AA
CANON A200AASạc AA
CANON A560AASạc AA
CANON A550AASạc AA
CANON A540AASạc AA
CANON A530AASạc AA
CANON A520AA / Pin NB-5LAA / Sạc NB-5L
CANON A510AASạc AA
CANON TX1Pin NB-4L
Sạc NB-4L2007
CANON A650 ISAASạc AA
CANON A640AASạc AA
CANON A630AASạc AA
CANON A620AASạc AA
CANON A610AASạc AA
CANON PRO1Pin BP-511ASạc BP-511
CANON A100AASạc AA
CANON A95AASạc AA
CANON A90AASạc AA
CANON A85AASạc AA
CANON A80AASạc AA
CANON A75AASạc AA
CANON A70AASạc AA
CANON A60AASạc AA
CANON A50AA / Pin NB-5LAA / Sạc NB-5L
CANON A40AASạc AA
CANON A30AASạc AA
CANON A20AASạc AA
CANON A10AASạc AA
CANON A5 ZoomPin NB-5LSạc NB-5L
CANON A5Pin NB-5LSạc NB-5L
CANON SD40Pin NB-4LSạc NB-4L
CANON SD20Pin NB-3LSạc NB-3L
CANON SD10Pin NB-3LSạc NB-3L
CANON S500Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S410Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S400Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S330Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S300Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S230Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S200Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S110Pin NB-1LSạc NB-1L
CANON S100Pin NB-1LSạc NB-1L

Nếu cần mua thêm pin, sạc máy ảnh Canon các bạn tham tham khảo link sau:

  •  Pin máy ảnh Canon Powershot Compact (máy nhỏ) tại ĐÂY
  • Sạc máy ảnh Canon Powershot Compact (máy nhỏ) tại ĐÂY
  • Pin máy ảnh Canon DSLR và Mirrorless tại ĐÂY
  • Sạc máy ảnh Canon DSLR, Mirrorless tại ĐÂY

💥💥💥 TẠI SAO MUA MÁY ẢNH CŨ TẠI DUONGCUONG.COM =>XEM NGAY

(VUI LÒNG LIÊN HỆ TRƯỚC KHI TỚI)

NHẮN TIN VÀ THEO DÕI QUA FACEBOOK BÊN DƯỚI