Tra cứu mã pin, sạc của máy ảnh Nikon trên thị trường hiện tại

30

Sau đây là mã pin, sạc của các dòng máy ảnh Nikon DSLR, Mirrorless, Coolpix trên thị trường hiện tại. Nếu muốn tìm nhanh, ở mục “TÌM” các bạn gõ Model máy và tìm, hình minh họa bên dưới.

Tra pin máy ảnh Nikon
Tra pin máy ảnh Nikon

Trường hợp dùng máy tính muốn nhấn phím tắt Ctrl + F (với Macbook là Command + F) và gõ tên model máy ảnh mình đang xài để tìm. Ví dụ bạn đang xài Nikon D3400 thì quý khách nhấn phím tắt Ctrl + F sau đó gõ D3400 và bấm Enter để tìm nhanh hơn. Sau đây là bảng phân loại mã pin của máy ảnh Nikon sắp xếp từ DSLR, Mirrorless và Powershot quý khách chú ý theo dõi!

Model Máy Ảnh NikonMã Pin NikonMã Sạc Pin Nikon
Nikon Z5Pin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon Z6Pin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon Z6IIPin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon Z7Pin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon Z8Pin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon Z9Pin EN-EL18BSạc EN-EL18B
Nikon Z50Pin EN-EL25Sạc EN-EL25
Nikon Z30Pin EN-EL25Sạc EN-EL25
Nikon ZFPin EN-EL15CSạc EN-EL15C
Nikon ZFCPin EN-EL25Sạc EN-EL25
NIKON D7000Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D7100Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D7200Pin EN-EL15ASạc EN-EL15
NIKON D7500Pin EN-EL15ASạc EN-EL15
NIKON D700Pin En-El3eSạc En-El3e
NIKON D750Pin EN-EL15BSạc EN-EL15
NIKON D780Pin EN-EL15BSạc EN-EL15
NIKON D600Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D610Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON DFPin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D3100Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D3200Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D3300Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D3400Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D3500Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5000Pin EN-EL9Sạc EN-EL14
NIKON D5100Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5200Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5300Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5400Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5500Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON D5600Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
Nikon D6Pin EN-EL18CSạc EN-EL18C
Nikon D5Pin EN-EL18CSạc EN-EL18C
NIKON D4sPin EN-EL18Sạc EN-EL18
NIKON D4Pin EN-EL18Sạc EN-EL18
NIKON D3SPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D300SPin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D3000Pin EN-EL9Sạc EN-EL9
NIKON D5000Pin EN-EL9Sạc EN-EL9
NIKON D3XPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D90Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D800EPin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D800Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D810Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON D850Pin EN-EL15BSạc EN-EL15B
NIKON D60Pin EN-EL9Sạc EN-EL9
NIKON D300Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D3Pin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D40XPin EN-EL9Sạc EN-EL9
NIKON D40Pin EN-EL9Sạc EN-EL9
NIKON D80Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D90Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D2XsPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D200Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D70SPin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D50Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D2HsPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D2XPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D70Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D2HPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D100Pin EN-EL3eSạc EN-EL3e
NIKON D1XPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D1HPin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON D1Pin EN-EL4Sạc EN-EL4
NIKON 1 S2Pin EN-EL22Sạc EN-EL22
NIKON 1 S1Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON 1 J1Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON 1 J2Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON 1 J3Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON 1 J4Pin EN-EL22Sạc EN-EL22
NIKON 1 V1Pin EN-EL15Sạc EN-EL15
NIKON 1 V2Pin EN-EL21Sạc EN-EL21
NIKON 1 V3Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON 1 AW1Pin EN-EL20Sạc EN-EL20
COMPACTCOMPACTCOMPACT
NIKON AW100Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON AW110Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON AW120Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S30AASạc pin AA
NIKON S32Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S9700Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S6800Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S5300Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S3600Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON APin EN-EL20Sạc EN-EL20
NIKON S8100Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S8200Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S9100Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S9300Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S9400Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S9500Pin EN-EL12
NIKON S100Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S80Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S810CPin EN-EL23MH-67
NIKON S800CPin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S1100pjPin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S5100Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S5200Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S4300Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S4000Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S4100Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S3100Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S3000Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S3300Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S3500Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S8000Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S6100Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S6200Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S6300Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S6400Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S6500Pin EN-EL19Sạc EN-EL19
NIKON S6000Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S1200pjPin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S70Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S640Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S570Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S230Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S220Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S620Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S630Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S610Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S60Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S560Pin EN-EL11Sạc EN-EL11
NIKON S710Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S610cPin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S52Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S52cPin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S550Pin EN-EL11Sạc EN-EL11
NIKON S600Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S520Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S210Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S510Pin EN-EL10
NIKON S200Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S500Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S50Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S700Pin EN-EL10Sạc EN-EL10
NIKON S31Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON S51Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S51cPin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S50cPin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S10Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON S9Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S7cPin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S6Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S5Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S4AASạc pin AA
NIKON S3Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S2Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON S01Pin EN-EL11Sạc EN-EL11
NIKON S02Pin EN-EL11Sạc EN-EL11
NIKON S1Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON L610AASạc pin AA
NIKON L810AASạc pin AA
NIKON L820AASạc pin AA
NIKON L830AASạc pin AA
NIKON L320AASạc pin AA
NIKON L26AASạc pin AA
NIKON L28AASạc pin AA
NIKON L20AASạc pin AA
NIKON L19AASạc pin AA
NIKON L120AASạc pin AA
NIKON L110AASạc pin AA
NIKON L24AASạc pin AA
NIKON L22AASạc pin AA
NIKON L21AASạc pin AA
NIKON L100AASạc pin AA
NIKON L16AASạc pin AA
NIKON L18AASạc pin AA
NIKON L15AASạc pin AA
NIKON L14AASạc pin AA
NIKON L12AASạc pin AA
NIKON L11AASạc pin AA
NIKON L10AASạc pin AA
NIKON L6AASạc pin AA
NIKON L5AASạc pin AA
NIKON L4AASạc pin AA
NIKON L1AASạc pin AA
NIKON L3AASạc pin AA
NIKON L2AASạc pin AA
NIKON P2Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON P1Pin EN-EL8Sạc EN-EL8
NIKON P60AASạc pin AA
NIKON P50AASạc pin AA
NIKON P3Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P4Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P6000Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P100Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P90Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P80Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P7000Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON P7100Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON P7700Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON P7800Pin EN-EL14Sạc EN-EL14
NIKON P340Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON P330Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON P310Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON P300Pin EN-EL12Sạc EN-EL12
NIKON P500Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P510Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P520Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P530Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P600Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P5100Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON P5000Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 4600AASạc pin AA
NIKON 5600AASạc pin AA
NIKON 7900Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 7600AASạc pin AA
NIKON 5900Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 8800EN-EL7MH-56
NIKON 4800EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 8400EN-EL7MH-56
NIKON 4100AASạc pin AA
NIKON 5200Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 4200Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 8700EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 2200AASạc pin AA
NIKON 3200AASạc pin AA
NIKON 3700Pin EN-EL5Sạc EN-EL5
NIKON 5400EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 3100AASạc pin AA
NIKON SQEN-EL2MH-60
NIKON 2100AASạc pin AA
NIKON 3500EN-EL2MH-60
NIKON 4300EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 2000AASạc pin AA
NIKON 4500EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 5700EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 2500EN-EL2MH-60
NIKON 5000EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 8852CR52CR5 charger
NIKON 995EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 775EN-EL1Sạc EN-EL1
NIKON 8802CR52CR5 charger
NIKON 990AASạc pin AA
NIKON 800AASạc pin AA
NIKON 950AASạc pin AA
NIKON 700AASạc pin AA
NIKON 900sAASạc pin AA
NIKON 900AASạc pin AA
NIKON 600AASạc pin AA
NIKON 100AASạc pin AA
NIKON 300AASạc pin AA
  • Nếu cần mua thêm Pin máy ảnh Nikon các bạn tham tham khảo tại ĐÂY
  • Nếu cần mua thêm Sạc máy ảnh Nikon các bạn tham tham khảo tại ĐÂY

💥💥💥 TẠI SAO MUA MÁY ẢNH CŨ TẠI DUONGCUONG.COM =>XEM NGAY

(VUI LÒNG LIÊN HỆ TRƯỚC KHI TỚI)

NHẮN TIN VÀ THEO DÕI QUA FACEBOOK BÊN DƯỚI